Kuka?

Olen Emilia, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjä. Haluan olla mukana tekemässä parempaa järjestötyötä kehittämällä yhteistöjen työskentelytapoja sekä luoda osallistavia strategiaprosesseja. Kestävät ratkaisut syntyvät yhteisellä päätöksenteolla sekä huolia kuunnellen. Suhtaudun vapaaehtoistyöhön intohimoisesti ja haluan auttaa eri kokoisia järjestöjä kehittämään vapaaehtoistoimintaansa. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä käytän koulutuksen, fasilitoinnin ja palvelumuotoilun menetelmiä. 

Osaaminen

Työssäni pyrin valitsemaan oikean lähestymistavan ja menetelmän jokaiselle asiakkaalle. Suunnittelun alkaessa on tärkeää luoda ymmärrys nykytilanteesta sekä määrittää työskentelyn tavoite.
Työssäni käytän fasilitoinnin, visualisoinnin ja palvelumuotoilun elementtejä.

Minulla on yhteensä kymmenen vuoden kokemus sosiaalialan, poliittisissa sekä ympäristöjärjestöistä. Olen toiminut pienissä paikallis- sekä eri kokoisissa valtakunnallisissa järjestöissä. Monipuolinen kokemus auttaa minua ymmärtämään eri asiakkaiden haasteita ja kohderyhmiä. Meillä on paljon itsensä likoon laittavia ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan muita pyytettömästi. He ansaitsevat saada parhaat mahdolliset puitteet vapaaehtoistyölleen.

Koulutus

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen EAT

Yhteisöpegagogi AMK

Ympäristökasvattajan EAT

Filosofian maisteri, biologia

Lyhytkoulutukset:

Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyyden elementit – verkkokoulutus

Human centered desing – Acumen

Show it! – Graphic facilitation training

Art of Hosting – Fasilitointivalmennus