Mitä ympäristökasvatus on?

Yleinen harhaluulo johon jatkuvasti törmään, koskee kierrätystä. Ympäristökasvatus ei ole jäte- eikä lajitteluneuvontaa. Se kattaa kaiken ajattelun herättelystä luontosuhteen elvyttämiseen. Se on monesti mukana arjessa, ilman että siihen kiinnitetään huomiota.

Edellisessä kirjoituksessa avasin termiä kestävä kehitys. Kestävän kehityksen kasvatus edistää kaikkia neljää osa-aluetta eli sosiaalista, kulttuurillista taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Ympäristökasvatus puolestaan keskittyy ekologiseen kestävyyteen. Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus kulkevat käsi kädessä, sillä yksilöllä ei ole edellytyksiä tai kiinnostusta toimia ekologisesti, mikäli hänen elämänsä ei ole sosiaalisesti tai taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Ympäristökasvatuksesta ja sen monimuotoisuudesta voit lukea lisää Joensuun nuorisopalveluille laatimastani ympäristökasvatusoppaasta täältä. Oppaassa on lyhyt johdanto ympäristökasvatukseen, mutta se keskittyy enemmänkin tarjoamaan ohjeita käytännön harjoituksiin, joita voidaan tehdä lasten ja nuorten kanssa. Monet harjoituksista on testattu onnistuneesti myös aikuisilla.

Opasta voi vapaasti käyttää, muokata ja kopioida. Mikäli siitä herää kysyttävää, voit olla minuun yhteydessä emilia(a)emiliaosmala.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *