Varhaiskasvatus

Oikeus varhaiskasvatukseen kuuluu kaikille lapsille

Nykyinen hallitus on linjannut subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta. Käytännössä lapset, joiden toinen vanhempi on työttömänä tai perhevapaalla, on oikeutettu vain 20 tuntiin varhaiskasvatusta viikossa normaalin 40 tunnin sijasta. Kuljetusten ja aikataulujen vuoksi tämä niin kutsuttu puolipäiväinen hoito on usein vanhemmille vaikeaa järjestää. Osassa päiväkodeista tämä on johtanut erityisjärjestelyihin, kuten siihen, että osa lapsista jää ilman ateriaa.

Jokainen kunta voi päättää toisin. Jo 16 kuntaa on ilmoittanut, etteivät ne rajaa päivähoito-oikeutta. Myös me Joensuussa voimme ratkaista asian lasten edun kannalta.

Varhaiskasvatus on lapsen kehityksen kannalta tärkeää. Lapsi saa sosiaalisia kontakteja, ystävystyy ja oppii aivan erilaisia asioita mitä kotona tulisi vastaan. Lapsesta huolehtivat koulutetut ammattilaiset. Varhaiskasvatus kaventaa eroja eri taustoista tulevien lasten välillä. Kotona oleva vanhempi ei laita lasta hoitoon päästäkseen itse helpommalla. Jokainen vanhempi ajattelee lapsensa parasta ja haluaa tarjota hänelle mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään.

Kokopäiväinen hoito edistää myös työttömän vanhemman työllistymistä.  Tulokselliseen työnhakuun ei riitä muutaman tunnin panostus päivässä. Se ei riitä myöskään kouluttautumiseen tai osaamisen ylläpitämiseen. Työnhakua haittaa myös epävarmuus lapsen hoidosta: Joutuuko lapsi vaihtamaan päiväkotia mikäli vanhempi aloittaa työt? Missä tämä uusi päiväkoti sijaitsisi?

Vauvan kanssa kotona olevan vanhemman jaksamista edistää isompien sisarusten päivähoito. Kotona vauvan kanssa oleminen ei ole lomailua, sillä pienen lapsen tarpeisiin vastaaminen on ympärivuorokautista työtä. Vanhempien jaksamisen tukeminen ehkäisee perheen ongelmia pitkällä tähtäimellä.

Lasten päivähoidon rajaaminen vahingoittaa erityisesti maahanmuuttajaperheiden lapsia. Heille suomenkielinen kokopäiväinen varhaiskasvatus on erityisen tärkeää. Lapset omaksuvat suomenkielen nopeasti ja integroituvat yhteiskuntaan sujuvammin. Olen itse allekirjoittanut ja sinäkin voit allekirjoittaa kunta-aloitteen, jossa vaaditaan, ettei monikielisten lasten päivähoito-oikeutta saa rajoittaa.

Tehdään yhdessä lapsille parempi tulevaisuus!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *